Jake & Flo Trio Aida 2011
Jake & Flo Quintett Live 2017
Jake & Flo Quartett Live 2014
Jake & Flo Trio – Dreadlock Holiday
Jake & Flo Trio – Englishman In New York
Flo schick
Jake & Flo – With Or Without You
Flo Vivie Menno
Hinter der B├╝hne
Jake & Flo Trio – Faith